Kas ir mednieks bez naža?

Arvien atceros teicienu – kas gan ir mednieks bez naža? Taču var arī palūkoties no otras puses un nedaudz pafilozofēt, jo kas gan ir nazis bez mednieka? Bleķa gabals, ne vairāk! Šis instruments mums medniekam, ir nepieciešams ta pat ka nazim mednieks.

Nazim ir javeic sava funkcija, tam ir jāgriež, bet bez sava saimnieka tas ir tikai meklējumos, bezmērķīgi klīstot pa pasauli, taču, kad saimnieks ir atradies, nazis var kalpot saules mūžu, jo var nodots arī no paaudzes paaudzē.

Bieži aizdomājos, kas tad ir mednieka nazis. Kāda ir definīcija? Nazis, rīks, kas nepieciešams medību procesa veiksmīgas norises nodīrāšanai? Rīks, ar kuru palīdzību medījamo dzīvnieku var izvdināt, nodīrāt un sadalīt. Vai smelties informāciju internetā, kur skaidri teikts – nazis ir rokas griezējinstruments. Darbarīks, kas sastāv no metāla asmens un spala. Asmenim vismaz viena puse ir uzasināta, biežāk arī abas puses. Nažus izmanto griešanai, duršanai, vai nogriešanai. Pats nosaukums nazis (knife), iespējams, cēlies no senas ziemeļnieku valodas, kas ir ģermāņu saimes valoda, kurā runāja Skandinavijas un tās aizjūras nometinājumu iedzīvotāji vikingu laikmetā, līdz apmēram 1300.gadam. Saknes šim tik ļoti svarīgajam instrumentam sniedzas dziļi pagātnē, un tas ir bijis saistīts ar ne tikai ar cilvēku izdzīvošanu, bet arī ikdienas gaitām. Cauri gadsimtiem nazis ne sekundi nav zaudējis savu nozīmīgumu cilvēku ikdienas dzīvē, vai tie bija viduslaiki vai ir mūsdienas, un kas pats interesantākais – nazis pēc savas uzbūves skata nav mainījies nekad! Jā, ir mainījušās tehnoloģijas, materiāli, formas un apveidi, bet pamats ir viens. Un par nažu tēmu arī mēs labprāt runājam un, šķiet, varētu runāt mūžīgi!